trh
16 شهریور 1401 - 11:32

طرح مهارت آموزی دانشجویان در البرز اجرایی شود

کرج- استاندار البرز با بیان اینکه طرح مهارت آموزی دانشجویان باید اجرایی شود، گفت: قرارگاه اشتغال استان حلقه مفقوده اتصال کارجو به کارفرما را پیدا کند. به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح چهارشنبه در جلسه قرارگاه اشتغال استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه تسریع روند احداث چند شهرک صنعتی در استان ضرورت دارد، افزود: باید دفاتر کاریابی در تمامی شهرک‌های صنعتی استان مستقر شوند. خبرنگار مهروی ادامه داد: طی تعاملی با رؤسای دانشگاه‌های استان برای حضور دانشجویان در شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی برنامه ریزی شود. ریزیعبداللهی گفت: باید این روند به گونه‌ای نهادینه شود که دانشجویان، دوره‌های مهارت آموزی را به صورت عملیاتی در واحدهای تولیدی و صنعتی بگذرانند. وی افزود: قرارگاه اشتغال استان باید در این حوزه فرهنگ سازی کند تا نگاه فارغ التحصیلان در خصوص اشتغال متحول شود. التحصیلاناستاندار البرز گفت: یافتن حلقه مفقوده اتصال نیروی کار به شهرک‌های صنعتی از جمله برنامه‌های مهم قرارگاه اشتغال است چراکه باید رویکردها تغییر کند. وی افزود: بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها فاقد مهارت هستند و در بازار کار با مشکل مواجه می‌شوند. التحصیلانعبداللهی گفت: این قرارگاه باید مدلی تدوین کند که ضمن پیاده سازی آن در استان در ابعاد ملی نیز مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: این اراده وجود دارد که البرز به استانی بدون بیکار تبدیل شود چراکه بسترهای لازم مهیا است. استاندار البرز گفت: ضرورت دارد کمیته اندیشه ورز برای این امر تشکیل شود و با ایجاد طوفان فکری به طرحی ویژه با رویکرد استانی و ملی برسیم. ورز
منبع: مهر
شناسه خبر: 719407